GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

MEDARBETARE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57351

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57351_1.pdf1930KbAdobe PDF
View/Open
Title: MEDARBETARE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om läkares upplevda arbetsmiljö i den digitala distansvården
Authors: Arvidsson Georgy, Pauline Catrin
Issue Date: 14-Aug-2018
Degree: Student essay
Keywords: arbetsmiljö
digital vård
distansarbete
läkare
work-life balance
krav-kontroll- och stödmodellen
Abstract: Syfte: Uppsatsens syfte är att söka förstå varför läkarna har valt att arbeta inom den digitala distansvården samt undersöka hur de upplever arbetsmiljön i denna nya arbetsform. Teori: Tidigare forskning kring distansarbetets påverkan på välmående och arbetsmiljö, Greenhaus och Beutells modell kring work-life balance samt Karasek och Theorells krav-kontroll- och stödmodell. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där empirin samlats in genom tio stycken semistrukturerade djupintervju... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57351
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011