GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

Motivation Lärarens perspektiv på motivation i klassrummet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57346

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57346_1.pdf326KbAdobe PDF
View/Open
Title: Motivation Lärarens perspektiv på motivation i klassrummet
Other Titles: Motivation. The teacher's perspective on motivation in the classroom
Authors: Molokova, Natalia
Chacon, Judith
Issue Date: 13-Aug-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT18-2930-021-LKXA1G
Keywords: Motivation, inre och yttre motivation, pedagogiskt arbete, strategi.
Abstract: Begreppet motivation är svårdefinierad och ofta tolkas avsevärt annorlunda både i forskning och i praxis. En sak är dock alla eniga om: att motivation är viktig lika väl för elevernas skolresultat som för resten av deras framtida liv. Syfte med denna studie är tvåfaldigt: 1) att undersöka hur yrkesverksamma lärare uppfattar begreppet motivation och 2) att samla information om hur lärarna agerar i dagens praxis för att påverka elevers motivation i klassrum. För att studera tankesätt och metoder a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57346
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011