GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57332

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57332_1.pdf1930KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens
Authors: Taipale, Malin
Andréasson, Anna
Issue Date: 10-Aug-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT18-2930-019-LKXA1G
Keywords: Läroplan, digital kompetens, digitalisering, Bernstein, pedagogic device, läroplansteori, intervju, tematisk analys.
Abstract: Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.
URI: http://hdl.handle.net/2077/57332
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011