GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

”Tanken är en av luftens fåglar, i en bur av ord kan den nog fälla ut vingarna men inte flyga” En studie av högstadieelevers förståelse av luftens materiella egenskaper


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57331

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57331_1.docx574KbUnknownView/Open
Title: ”Tanken är en av luftens fåglar, i en bur av ord kan den nog fälla ut vingarna men inte flyga” En studie av högstadieelevers förståelse av luftens materiella egenskaper
Authors: Shafizadeh Lakhtaki, Soheila
Issue Date: 10-Aug-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT18-2930-017-LKXA1G
Keywords: Vardagsföreställningar, kunskaper, högstadieelever, luft
Abstract: “For thought is a bird of space, that in a cage of words may indeed unfold its wings but cannot fly”: A study of secondary school students’ conceptions of the material properties of air
URI: http://hdl.handle.net/2077/57331
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011