GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57267

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57267_1.pdf466KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Kvinnor hade inte byxor under vikingatiden” - En kvalitativ textanalys av läroböcker i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv"
Other Titles: ”Women did not wear trousers during the Viking Age” - A qualitative text analysis of textbooks in the history subject from a gender perspective"
Authors: Edvardsson, Michelle
Issue Date: 6-Aug-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT18-2930-013-L6XA1A
Keywords: genus, lärobok, kön, historia, undervisning, historieundervisning, androcentrism, traditionella könsmönster, textanalys, makt
Abstract: Syftet med föreliggande studie är att belysa hur kön görs i läroböcker som används i ämnet historia utifrån ett genusperspektiv, specifikt avsnitt om vikingatiden. Studien bygger på fyra läroböcker i ämnet historia där avsnitt om vikingatiden behandlas. En kvalitativ textanalys har gjorts där innehållet i läroböckerna i form av text och bild har analyserats utifrån ett genusperspektiv. Att analysera utifrån ett genusperspektiv grundar sig i studiens syfte om att undersöka hur kön görs i de valda... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57267
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011