GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57146

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57146_1.pdf1306KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro
Authors: Lindbom, Åsa
Storvik, Diana
Issue Date: 2018
Degree: Student essay
Abstract: Nyckelord: Problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, skolk, skolvägran, school absenteeism, närvarofrämjande, handlingsplan, kamratrelationer, systemteori Abstract Syftet med studien var att, utifrån fyra elevers perspektiv, undersöka två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. För att kunna undersöka skolornas arbetssätt behövde även orsakerna till elevernas skolfrånvaro utredas. Syftet besvarades genom följande frågeställningar: Vilka orsaker finns det, utifr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57146
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011