GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57108

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57108_1.pdfThesis frame1008KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?
Other Titles: Do differences in altruism contribute to wage differences between genders?
Authors: Lee, Carolin
Öman, Stina
Issue Date: 11-Jul-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: 201807:112
Uppsats
Abstract: Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. Genom en enkätundersökning utförd på gymnasieelever undersöker den här uppsatsen om individer som uppvisar högre grad av altruism tenderar att föredra yrken som generellt genererar en lägre medellön. I uppsatsen används två o... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57108
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011