GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56820

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56820_1.pdf3861KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer
Authors: Martinsson, Klas
Åstrand, Anton
Issue Date: 29-Jun-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
17-18-27
Keywords: BAS-kontoplanen, branschorganisationer, standardisering
Abstract: Bakgrund: 1976 framställdes den första BAS-kontoplanen, som var tänkt att utgöra en standard för hur svenska organisationer oavsett verksamhetskaraktär skulle kontera affärshändelser. På uppdrag av BAS-organisationen pågår det idag en större översyn av BASkontoplanen och dess användning. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nuvarande BASkontoplanen är standardiserad i de svenska branschorganisationer som är medlemmar i BAS-intressenternas förening och som har upprättat egn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/56820
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011