GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Värderingsmönster bakom alkoholopinionen - Tabellbilaga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56746

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56746_1.pdftabellbilaga784KbAdobe PDF
View/Open
Title: Värderingsmönster bakom alkoholopinionen - Tabellbilaga
Authors: Karlsson, David
Holmberg, Sören
Weibull, Lennart
Issue Date: 2018
Extent: 15 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Keywords: alkoholpolitik
alkoholopinion
attityder
SOM-undersökningen
alkohol
värderingar
Description: Denna PM är en bilaga till kapitlet ”Värderingsmönster bakom alkoholopinionen” som publiceras i Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren & Maria Oskarson (red) Sprickor i fasaden. Göteborgs universitet: SOM-institutet. I kapitlet analyseras resultatet från flera frågor på temat alkohol som ställts i den nationella SOM-undersökningen 2017.
URI: http://hdl.handle.net/2077/56746
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011