Show simple item record

dc.contributor.authorJanzon, Tove
dc.date.accessioned2018-06-19T09:34:24Z
dc.date.available2018-06-19T09:34:24Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56680
dc.descriptionIntroduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. However, these methods are currently underutilised among adolescents and young adults. Aim: To explore young women’s knowledge of and attitudes toward LARC. Method: A literature based study including 12 scientific articles. Both qualitative and quantitative articles were included. Results: Young women were found to have limited knowledge of LARC and to prefer their friend’s opinions on LARC over health care professionals’ advice. Obstacles to LARC use were found to be: fear of needles/pain, concern about future infertility and side effects. Health care professionals working with contraceptive counselling often based their knowledge of LARC on outdated, medically incorrect facts, consequently affecting the young women’s attitude towards LARC. Discussion: The results of the study showed that both young women and health care professionals had limited knowledge on LARC which led to their generally negative perception of the methods. The lack of communication between HCP and their female patients might be a reason as to why young women seek contraceptive advice from less reliable sources. It is of great importance that the national guidelines on contraceptive counselling are heeded in a future reworking of the Swedish public health policy.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Unga svenska kvinnor genomgår årligen ett relativt stort antal aborter trots god tillgång till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Forskning visar att långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav med fördel kan användas för att minska antalet oönskade graviditeter. Dessa medel används dock i låg utsträckning av unga kvinnor. Syfte: Att kartlägga unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel (LARC). Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie som inkluderar 12 vetenskapliga artiklar. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades och bearbetades i en innehållsanalys. Resultat: Studien visade att de unga kvinnorna hade bristfälliga kunskaper om LARC och att de helst konsulterade sin vänkrets i preventivmedelsfrågor. Hinder för LARC-användande var rädsla för smärta/nålar, oro för framtida infertilitet samt biverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar med preventivmedelsrådgivning baserade i stor utsträckning sin uppfattning om LARC på daterad fakta vilket påverkade de unga kvinnornas inställning till LARC. Diskussion: Resultatet visade att såväl kvinnorna som hälso- och sjukvårdspersonalen hade bristfälliga kunskaper om LARC vilket ledde till en generellt avog inställning till medlen. Brister i kommunikationen mellan kvinnorna och vårdpersonalen kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna i stor utsträckning använder sig av otillförlitliga källor i sitt sökande efter information om preventivmedel. De nationella riktlinjer som finns kring preventivmedelsrådgivning behöver därför betonas tydligare vid ett framtida omformande av de nationella folkhälsomålen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectUnga kvinnor, långtidsverkande preventivmedel, preventivmedelsrådgivning, informationskällor, hälsoeffektersv
dc.subjectYoung women, long-acting reversible contraceptives, contraceptive counselling, information sources, health effectssv
dc.titleUnga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studiesv
dc.title.alternativeYoung women’s knowledge of and attitudes toward long-acting reversible contraceptives – a literature based studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record