GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Rostskyddsbehandling av takplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56651

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56651_1.pdf10763KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rostskyddsbehandling av takplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Authors: Källbom, Arja; Höglund, Sara (redaktör)
Issue Date: 5-Jun-2018
Extent: 339 sidor
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet
Organization: Riksantikvariesämbetet
Svenska kyrkan
Citation: Rostskyddsbehandling av takplåt
Keywords: takplåt
rostskyddsmålning
målning på plåt
linoljefärg
byggnadsvård
pansarfärg
linstandolja
måleri
traditionellt måleri
byggnadsmåleri
plåt
korrosion
Abstract: Den här boken ger vägledning för bedömningar och välgrundade beslut vid underhåll av målade plåttak. Här behandlas processen, från kulturhistoriska förhållningssätt, identifiering av skador, diagnostisering av orsaker, till val av behandling och planering för underhåll och kontroll.
ISBN: 978-91-983974-4-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/56651
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011