GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Bebyggelsehistoriska uppsatser >

Billowska huset -från landsbygd och stad till en samlad kulturmiljö


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56640

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56640_1.pdf1718KbAdobe PDF
View/Open
Title: Billowska huset -från landsbygd och stad till en samlad kulturmiljö
Authors: Lundmark, Jessica
Issue Date: 14-Jun-2018
Degree: Student essay
Description: Bebyggelsehistorisk uppsats, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2
URI: http://hdl.handle.net/2077/56640
Appears in Collections:Bebyggelsehistoriska uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011