GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
LIR.Skrifter >

Manifest. 22 texter om humaniora och politisk handling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56629

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56629_1.pdfFulltext5519KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_56629_2.pdfOmslag1634KbAdobe PDF
View/Open
Title: Manifest. 22 texter om humaniora och politisk handling
Editors: Alarcón, Meri
Amundsen Bergström, Matilda
Kaveh, Tania
Issue Date: 2017
Extent: 291
Publication type: book
Series/Report no.: LIR.skrifter.varia
Keywords: humaniora
aktivism
idéhistoria
litteraturvetenskap
politik
Abstract: Om humaniora kan ligga till grund för politisk handling sker detta alltså utifrån andra förutsättningar och med andra ideal,bevekelsegrunder och mål än traditionell politisk organisering och aktivism. Hur ser humanistisk, politisk handling ut? Vad menar vi när vi säger att humaniora kan vara politiskt? Vilka gemensamheter och relationer kan upprättas mellan humaniora och politisk handling? Vilka gränsdragningar görs, och varför? Det var dylika, ännu obesvarade frågor som ledde oss... more
ISBN: 978-91-88348-85-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/56629
Appears in Collections:LIR.Skrifter

 

 

© Göteborgs universitet 2011