Show simple item record

dc.contributor.authorHansson, Susanna
dc.contributor.authorEriksson, Karolina
dc.date.accessioned2018-06-13T06:17:38Z
dc.date.available2018-06-13T06:17:38Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56614
dc.descriptionBackground: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. Aim: The aim of this study was to study the relationship between Pokémon Go and physical activity, and whether this knowledge could be used in public health interventions. Method: A literature search was carried out in the databases Scopus and Pubmed. The quality of the articles was assessed using the STROBE checklist or Malterud’s checklist. Evidence of the methods were measured using GRADE. Finally, a content analysis was performed. Results: In the literature search, 14 articles were identified. A relationship between Pokémon Go and increased physical activity was identified based on these articles. It mainly benefited previously inactive players by making them engage in low intensity physical activity. Players who played more increased their physical activity more compared to those who played less. Pokémon Go’s effect on physical activity decreased over time. Although, active games could be useful in order to increase physical activity among the most inactive people, it cannot replace traditional interventions to increase physical activity. Conclusion: Pokémon Go showed to have short term effects on increased physical activity. Active games can be used in public health work to decrease sedentary behavior and inactivity. The design of these games should preferably be based on theories, such as Social Cognitive Theory. Games should also be adapted to the context and characteristics of the target group in order to increase physical activity.sv
dc.description.abstractBakgrund: Fysisk inaktivitet och stillasittandet ökar i Sverige och globalt sett vilket medför hälsorisker i form av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, vissa typer av cancrar och fetma. Det har på senare tid diskuterats hur aktiva tv- och mobilspel kan användas för att öka den fysiska aktiviteten. Ett exempel på detta är det Augmented Reality (AR) baserade spelet Pokémon Go. Det är därför angeläget att studera sambandet mellan Pokémon Go och fysisk aktivitet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att studera sambandet mellan Pokémon Go och fysisk aktivitet samt hur aktiva spel kan användas vid folkhälsoinsatser. Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna Scopus och Pubmed för att identifiera alla relevanta vetenskapliga artiklar inom området. Alla utvalda artiklar kvalitetsgranskades genom antingen STROBE-mallen eller Malteruds checklista. Därefter bedömdes evidensgraden med GRADE på studier som använt sig av utfallsmåttet steg/dag. Slutligen sammanställdes artiklarna genom en innehållsanalys. Resultat: Litteratursökningen resulterade i 14 artiklar. Utifrån dessa kunde ett svagt samband mellan att spela Pokémon Go och en ökning av fysisk aktivitet identifieras. Främst var det lågintensiv fysisk aktivitet. Ökningen var störst bland de som tidigare varit mest inaktiva. Ett dos-respons samband kunde identifieras, där de som spelade mest fick en större ökning av fysisk aktivitet än de som spelade lite. Effekten av Pokémon Go på fysisk aktivitet avtog över tid. Aktiva spel kan vara användbara för att aktivera de mest inaktiva och spelandet kan vara ett komplement till andra interventioner för att öka fysisk aktivitet. Slutsats: Pokémon Go visades ha en kortvarig effekt på fysisk aktivitet. Aktiva spel kan användas i folkhälsoarbete för att minska stillasittande och inaktivitet, där det kan vara en fördel om spel utformas utifrån en teori, exempelvis Social Cognitive Theory. Vidare bör spelen vara anpassade för målgrupp och kontext, för att uppnå önskad effekt på fysisk aktivitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjectFysisk aktivitet, Pokémon Go, aktiva mobilspel, folkhälsasv
dc.subjectPhysical activity, Pokémon Go, active mobile games, public healthsv
dc.titlePokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatsersv
dc.title.alternativePokémon Go and physical activity – how active mobile games can be useful in public health worksv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record