GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Nyanländas språkinlärning. Fem delstudier om nyanländas lärande i olika kontexter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56427

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56427_1.pdfInlaga879KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_56427_2.pdfOmslag347KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nyanländas språkinlärning. Fem delstudier om nyanländas lärande i olika kontexter
Authors: Carlund, Carina
Tingsell, Sofia
Hult, Ann-Kristin
LaBontee, Richard
Johansson, Sofie
Håkansson, Camilla
Wallin Nyman, Gunilla
Rydenvald, Marie
Winlund, Anna
Franker, Qarin
Editors: Johansson, Sofie
Issue Date: 2018
Extent: 91
Publication type: book
Publisher: Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
Series/Report no.: 20
Abstract: Denna volym tillägnas redovisning av en satsning på fem forskningsprojekt om nyanländas lärande vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I samband med en fördjupning i och av studier om nyanländas lärande deltog universitetsadjunkter, universitetslektorer, doktorander och forskare i projekt i meriterings- och kompetensutvecklingssyfte. Även om satsningens fokus var gemensamt så var spridningen på projektens enskilda inriktningar varierande. Resultatet blev ett projekt som... more
ISBN: 1403-1353
URI: http://hdl.handle.net/2077/56427
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011