GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Böcker AMM (2018-) >

SÄKRA BYGGET - Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri - och hur den kan förbättras.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55691

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55691_1.pdfSäkra bygget4986KbAdobe PDF
View/Open
Title: SÄKRA BYGGET - Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri - och hur den kan förbättras.
Authors: Törner, Marianne
Nielsen, Kent
Dyreborg, Johnny
Grill, Martin
Grytnes, Regine
D. Hansen, Claus
Kines, Pete
Pousette, Anders
Issue Date: 23-Feb-2018
Extent: 89
Publication type: book
Publisher: Arbets- och Miljömedicin
Keywords: SveDan
Byggindustri
arbetsolyckor
säkerhet
Abstract: I SveDan-projektet fann vi att skillnaden i frekvensen dödsolyckor i svensk och dansk byggindustri åren 1993-2012 var 45%. Syftet med SveDan-projektet var att i ett dansk-svenskt forskarsamarbete i en jämförande studie i bygg och anläggningsindustrin identifiera faktorer på makro-, meso- och mikronivå som kan förklara den stora skillnaden i förekomst av arbetsolyckor mellan Danmark och Sverige. Projektet har omfattat en rad delstudier baserat på olika såväl kvantitativa som kvalitativa metoder o... more
ISBN: 978-91-86863-14-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/55691
Appears in Collections:Böcker AMM (2018-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011