GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Rapporter >

Generationer om skador och risker Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55630

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55630_1.pdfFulltext7283KbAdobe PDF
View/Open
Title: Generationer om skador och risker Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar
Authors: Lundälv, Jörgen
Issue Date: Feb-2018
Extent: 160s
Publication type: report
Publisher: Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet
Keywords: funktionsnedsättning
kroniska sjukdomar
boendemiljö
skador
Abstract: Att undersöka risker och skador i hem- och boendemiljöer för utsatta grupper i samhället är angeläget och intressant. Samtidigt visar denna studie att det är komplext och omfattande att studera riskutsatthet och skadeutbredning hos personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. För en del personer innebär risker och skador något som är återkommande och man kan därför tala om skadehistorik. Ett exempel på detta är den fallhistorik som till exempel personer med Parkinsons s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55630
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011