Show simple item record

dc.contributor.authorMINIUSSI, MAJA
dc.date.accessioned2018-02-16T10:36:05Z
dc.date.available2018-02-16T10:36:05Z
dc.date.issued2018-02-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/55462
dc.descriptionToday organizations struggle with management of many systems. The systems could have different integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be a complex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspective over the business entire family of systems a model could be used. A model that takes all the business systems into consideration for thus establishing an architecture and to paint the whole systems picture for the management. With such a model coordination and prioritization could be done at a higher level, and to match the systems management to the business overall strategies. This study investigates how such a model is perceived by people who works with systems management at operational level and what impact the model has on their day to day system management tasks. The question the study relies on is: “How does system management work in practice when a holistic management model has been implemented in the organization? The study found out that the day to day system management tasks at the operational level hadn’t changed a lot due to the new systems management model. The lessons learned during the model implementation was about an increased inertia in the organization and lack of follow-up after the introduction, where the business side not had time to adapt and organize themselves to meet the new management organization. Furthermore, perceived positive aspects in the form of increased cooperation and greater team spirit and a sense of a wider perspective. As regards the comparison model versus reality, the model was theoretically elaborate but branching to the practical reality could not be regarded as complete. Like all models, it is an idealized picture of reality and there are always discrepancies.sv
dc.description.abstractUtmaningar många organisationer brottas med idag är problematik och komplexitet av många system i förvaltning eftersom ett beroende av systemen har blivit ett faktum. Kostnaderna för drift, förvaltning och utveckling tar allt större poster i organisationers IT-budget. Vidare kan det finnas det en avsaknad av gemensam styrning och prioritering kring systemen som förvaltas och detta är ett område som får allt större fokus i förvaltningssammanhang. För att kunna förvalta många system och samordna och prioritera kring behoven kan det finnas ett behov av en holistisk förvaltningsmodell att arbeta utefter. En modell som behandlar både arkitektur, styrning och tar ett helhetsgrepp över organisationens alla system. Denna studie undersöker hur det upplevs att arbeta efter en sådan modell på operationell nivå och vilken påverkan den har på verksamhetsförvaltarnas dagliga systemförvaltningsarbete. Syftet med studien är att skapa inblick i och öka kunskapen kring samordnad systemförvaltning. Vidare att ge en bild över de erfarenheter och lärdomar som dragits vid införandet och användandet av en sådan modell. Studien utgår ifrån frågeställningen: Hur fungerar systemförvaltning utifrån en holistisk systemförvaltningsmodell i praktiken? Det framkom att på operationell verksamhetsnivå hade inte arbetssättet kring hur förvaltningsarbete bedrivs, inte förändrats nämnvärt. De lärdomar som dragits vid modellinförandet handlade om en ökad tröghet i organisationen och brist på uppföljning efter införandet, där verksamhetssidan inte hunnit att anpassa sig och organisera sig för att möta den nya förvaltningsorganisationen. Vidare upplevdes positiva aspekter i form av ökat samarbete och en större teamkänsla samt en känsla av att blicken höjts från ett lokalt till ett mer vidare perspektiv. När det gäller jämförelsen modell kontra verkligheten var modellen teoretiskt utarbetad men förgreningen till den praktiska verkligheten kunde inte anses vara klar. Som alla modeller är det en idealiserad bild av verkligheten och det finns alltid avvikelser.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2014:046sv
dc.subjectSystemförvaltningsv
dc.subjectFörvaltningsstyrningsv
dc.subjectSystemförvaltningsmodellsv
dc.subjectSystem Administrationsv
dc.subjectSystem Managementsv
dc.subjectSystems Management Modelsv
dc.titleSystemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodellsv
dc.title.alternativeSystems management model versus reality The application of a holistic system management modelsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeMaster theseseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record