GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55461

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55461_1.pdf634KbAdobe PDF
View/Open
Title: Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.
Authors: Dahlin Kretz, Hillevi
Issue Date: 16-Feb-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2018:67
Abstract: Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. Syftet med uppsatsen är att utreda om aktörerna i vårdnadsprocessen på ett tillfredsställande sätt beaktar risken att barnet far illa p.g.a. våld eller övergrepp för att uppnå målet: barnets bästa. Riskbedömningar är verktyget som... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55461
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011