GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

THE CONOR MCGREGOR AGE Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55449

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55449_1.pdf3658KbAdobe PDF
View/Open
Title: THE CONOR MCGREGOR AGE Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter
Authors: Varga, Robert
Issue Date: 14-Feb-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: C1035
Keywords: Identitetsskapande, Dramaturgi, Goffman, Makt, Kampsport, UFC, MMA, Conor McGregor
Abstract: Uppsats/Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2017 Handledare: Orla Vigsö Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 85 Antal ord: 12 790 Syfte: Syftet är att undersöka hur identitetsskapande och självrepresentation över Twitter kan driva karriären framåt för en kampsportsatlet. Teori: Ett teoretiskt ramverk bestående av forskning inom identitet, självrepresentation, dramaturgi, medialiserin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55449
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011