GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55446

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55446_1.pdf982KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.
Authors: Hillström, Peter
Issue Date: 13-Feb-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2018:20
Abstract: Den här uppsatsen handlar om internprissättning i allmänhet och så kallade kompensationsinvändningar i synnerhet. Begreppet kompensationsinvändning har kommit att bli ett rättsligt begrepp i skatteprocesser som rör internprissättningsmål. I denna uppsats studeras gränserna för dessa kompensationsinvändningar när de prövas inom ramen för 14 kap. 19–20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Först görs en klassisk rättsutredning som undersöker vad som kännetecknar en giltig kompensationsinvändn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55446
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011