GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Kandidatuppsatser (IDPP) >

Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – lärarsyn på identifiering och anpassning av undervisningen till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55423

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55423_1.pdf769KbAdobe PDF
View/Open
Title: Framtidens Einstein ur ett lärarperspektiv – lärarsyn på identifiering och anpassning av undervisningen till matematiskt särbegåvade elever samt lärares behov av stöd för att undervisa dem.
Other Titles: Future Einstein from a teacher perspective – teacher´s view on identification and adaptation of teaching to mathematically gifted students and teacher´s need for support to teach them
Authors: Gottfridsson, Maria
Issue Date: 13-Feb-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT17-2930-012-L3XA1A
Keywords: teaching, gifted students, gifted child, mathematics, teachers view
Abstract: Särbegåvade elever har alltid funnits i våra skolor men det är först på senare år som de har uppmärksammats och inte förrän år 2015 kom information om de särbegåvade eleverna och deras behov på Skolverkets hemsida. Då det i genomsnitt finns minst en särbegåvad elev i varje klass är det viktigt att lärarna lyckas identifiera dem. Detta för att ha möjlighet att ge dem rätt anpassningar i undervisningen. För att detta ska vara möjligt behöver lärarna få stöd och kunskap om hur dessa elever ska... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/55423
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011