GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Valand Academy / Akademin Valand >
Magisteruppsatser >

Med kameran som verktyg i konstpedagogiken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55407

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55407_1.pdf606KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med kameran som verktyg i konstpedagogiken
Authors: Åhlund, Birgitta
Issue Date: 12-Feb-2018
Keywords: Kamera
Lärande
Abstract: Jag vet inte exakt när, men efter att under några år ha experimenterat med olika former av publik interaktivitet genom nya media på teman som selfie/porträtt, stilleben och iscensättning, börjar jag att ställa mig frågan om man inte skulle kunna arbeta med ny teknik också i mötet med enskilda grupper. Hur skulle den digitala tekniken kunna användas för lärande genom bilder?
URI: http://hdl.handle.net/2077/55407
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011