GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/55083

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_55083_1.pdfrapport2113KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana
Authors: Bartholdsson, Kerstin
Issue Date: 2018
Extent: 94 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögkolans rapporter
144
Keywords: medborgardialog
demokratiutveckling
Sverige
Botswana
Ale
offentlig förvaltning
Abstract: Rapporten Utveckling av medborgardialog är en berättelse om ett utvecklingsarbete i Ale kommun i samverkan med Ales internationella partnerskapskommun Ghanzi i Botswana. I Botswana finns en gammal tradition av att fatta beslut genom att föra dialog med medborgarna och Ale arbetar med att införa medborgardialog. Målet med dialoger, förutom att ge människor möjlighet till inflytande mellan valen, är att fånga upp synpunkter i tid och förebygga utanförskap, och att därmed åstadkomma effektivare f... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/55083
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011