GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54909

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54909_1.pdf907KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever
Other Titles: The choice between a coursebook or standalone material - A study about the criteria behind teachers choice of their study materials when teaching English to young learners.
Authors: Änghede, Sandra
Issue Date: 10-Jan-2018
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-051
Keywords: EFL, ELT, TEYL, coursebook, standalone material, collegial learning, EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.
Abstract: Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka och få exempel på hur verksamma lärare resonerar, kring val av läromedel i sin engelskundervisning för de yngre eleverna. Mer specifikt är syftet att undersöka lärarnas val mellan fristående material och en lärobok, med fokus på hur lärare uppfattar ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54909
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011