GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Konstnärliga interventioner för kreativitet och förändring i organisationer: lekfullt utforskande, motstånd och dialoger i läroprocessen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54866

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54866_1.pdf2885KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konstnärliga interventioner för kreativitet och förändring i organisationer: lekfullt utforskande, motstånd och dialoger i läroprocessen
Authors: Soila-Wadman, Marja
Issue Date: Dec-2017
Extent: 88
Publication type: report
Organization: Gothenburg Research Institute
Series/Report no.: GRI-rapport
2017:3
Keywords: konstnärliga interventioner
kreativitet
estetik
process
motstånd
dialog
lärande
förändring
Abstract: Studiens syfte är att skapa förståelse för vad det är som händer i processen under ett konstnärsdrivet interventionsprojekt för kreativitet och förändring i en organisation utanför den konst- och kulturella sfären. En testgrupp skulle lära sig om kreativitet genom konstnärliga metoder i veckovisa workshops under 2013 med målet att skapa nya sätt att agera i den vardagliga arbetspraktiken och därmed öka organisationens attraktivitet och uppnå ett utökat medlemsantal. Metodologi. Studien är en lon... more
ISSN: 1400-4801
URI: http://hdl.handle.net/2077/54866
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011