GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Rapporter och meddelanden >
Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet >

Från redskap till maskiner : mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910 /


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54507

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54507_1.pdf21427KbAdobe PDF
View/Open
Title: Från redskap till maskiner : mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910 /
Authors: Kuuse, Jan,
Issue Date: 1970
URI: http://hdl.handle.net/2077/54507
Appears in Collections:Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011