GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54421

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54421_1.pdf608KbAdobe PDF
View/Open
Title: Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag
Authors: Carlsson, Jessica
Simmons, Anna
Issue Date: 14-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Environmental Management/Uthålligt företagande
16/17:11
Keywords: Hållbarhetschef, Miljöchef, CSR-chef Hållbar utveckling, Miljö, Hållbarhetsarbete, Miljöarbete, Miljöledningssystem, Hållbarhetsrapportering, Företag, CSR, Organisation
Abstract: Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden, från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17 globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse har i och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inom företag. Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag. Metod: Denna k... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54421
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011