GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Tegeltak - återanvändning och återläggning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54377

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54377_4.pdf18467KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tegeltak - återanvändning och återläggning
Authors: Sewén, Frida
Persson, Christina
Editors: Sara Höglund
Issue Date: 10-Nov-2017
Extent: 42
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Taktegel
återläggning
omläggning
handslaget
tegel
hållbart
varsamt
Tegeltak
LCA
koldioxid
Abstract: Skriften Tegeltak - återanvändning och återläggning ger ett stöd vid bedömning av tegelpannors tekniska kvalitet och vill bidra till bevarade av kulturhistoriska värden genom ett hållbart återbruk av taktegel. Skriften tar också upp frågor om tegel och hållbarhet. Boken är resultatet av ett projekt som drivits vid Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet.
ISBN: 978-91-983974-3-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/54377
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011