GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Mönsterigenkänning i konstruktionsgrammatiska och läroboksbaserade övningar i sfi-undervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54374

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54374_1.pdfUppsats846KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mönsterigenkänning i konstruktionsgrammatiska och läroboksbaserade övningar i sfi-undervisning
Authors: Mirovskaya, Olga
Issue Date: 10-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: svenska som andraspråk
konstruktionsgrammatik
mönsterigenkänning
andraspråksundervisning
Abstract: I denna studie har jag valt att utpröva en konstruktionsgrammatisk och en läroboksbaserad övning där en viss konstruktion förekom. Inom konstruktionsgrammatiken betraktas språket som en samling av konstruktioner, eller mönster. Utprövningen av övningarna gjordes på de mest avancerade vuxna inlärarna av svenska språket inom ramarna för sfi-utbildningen. På så sätt ville jag undersöka om det fanns några skillnader i genomförande och korrekthet beroende på om övningen var av mönsterigenkänningstyp ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54374
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011