GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Master theses >

Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54178

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54178_1.pdfMaster_thesis_Ebrahimi_Balic543KbAdobe PDF
View/Open
Title: Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies
Authors: Balic, Tanja
Ebrahimi, Hossein
Issue Date: 30-Oct-2017
Degree: Master theses
Series/Report no.: 2017:053
Keywords: Digital transformation
Digital transformation domains
Automation
Innovation process
Innovation strategy
Abstract: Digital transformation is a big deal for every company. On the one hand, to survive in a severe competitive market and the emergence of new technologies, companies are forced to adapt themselves to changes rapidly. On the other hand, changing processes, especially in the big companies, is not easy. Furthermore, any mistake about decisions and value proposition assumptions for digital transformation and strategies to implement required structural changes can cause the digital transformation ... more
Description: Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hård konkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen att anpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilt i de stora företagen. Vidare kan eventuella misstag om beslut och antaganden som rör värdesättning för digital transformation och strategier för att genomföra nödvändiga strukturella förändringar göra att den digitala transformationen misslyckas och företaget kan förlorar sin andel på marknaden. Tillämpning av ändringar måste ha en effektiv strategisk plan för att använda innovationsprocesser som kan leda företag genom digital transformering. Syftet med detta dokument är att identifiera på vilket sätt automatiseringslösningar kan stödja digital transformation inom ICT-företag. Arbetet undersöker stödjande aspekter av automatisering från både "dimensioner av digital transformation" och "procedurella aspekter av digital transformation" perspektiv. Med tanke på definition för automatisering, roller och uppdrag ändras inte av en automatisering. Automationen betyder således inte transformation, automatiseringen försöker göra processer som är kända, lättare genom att använda ledarskap och tekniska lösningar. De flesta studier inom digital transformation, fokuserar på att omvandla från traditionella arbetsflöden till teknik som kan användas för att digitalisera information. Denna fallstudieforskning fokuserar på att förstå koncept av digital transformation och hur automatiseringslösningar kan stödja digital transformation för att minska misstag om beslut och antaganden som rör värdesättning. Denna studie försöker koppla samman fynd från teorier som tittar på automatiseringens egenskaper och sätt som underlättar omvandling på olika områden av digital transformation i ICT-företag. Som en del av denna rapport har vi analyserat relevant teori från automations- och digital transformation domän, men också ett automationsprojekt från en serviceavdelning i Ericsson.
URI: http://hdl.handle.net/2077/54178
Appears in Collections:Master theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011