GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Hinder och incitament för reguljär containertrafik via inlandssjöfart


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54166

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54166_1.pdf528KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hinder och incitament för reguljär containertrafik via inlandssjöfart
Authors: Olsson, Filippa
Ronold, Emelie
Issue Date: 27-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Logistik
16.17.21
Keywords: Inlandssjöfart, containergods, transportpris, intermodala transporter
Abstract: Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva vilka hinder och incitament det finns som påverkar möjligheterna för att en etablerad containertrafik med inlandssjöfart ska kunna äga rum i Sverige. Vi kommer dessutom att beskriva de åtgärder som krävs för att en förändring ska kunna ske. Metod: Deskriptiv studie med explorativa inslag. Slutsats: Det främsta incitamentet för att bedriva reguljär containertrafik via inlandssjöfart är av ekonomisk karaktär. Ett lägre transportpris är det huvudsa... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54166
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011