GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

En prestationsbaserad ersättningsmodell som verktyg för transportstyrning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54165

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54165_1.pdf977KbAdobe PDF
View/Open
Title: En prestationsbaserad ersättningsmodell som verktyg för transportstyrning
Authors: Jonsson, Daniel
Eriksson, Carl
Issue Date: 27-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Logistik
16/17:20
Keywords: Prestationsbaserad ersättningsmodell, transportstyrning, KPI, transportör
Abstract: Denna rapport ämnar undersöka hur en prestationsbaserad ersättningsmodell som är implementerad i ett outsourcingkontrakt bör utformas för att styra en transportör till att utföra leveranser i enlighet med ett kostnadseffektivitetsmål. Detta genom att undersöka en befintlig prestationsbaserad ersättningsmodell, samt lyfta fram riktlinjer och förslag på hur en sådan modell bör vara utformad. Utgångspunkten för studien är fallorganisationen och drivmedelsföretaget Preem AB. Undersökningen grundas i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54165
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011