GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer >

Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54118

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54118_1.pdfStudentuppsats826KbAdobe PDF
View/Open
Title: Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska
Authors: Kirjonen, Birgit
Issue Date: 23-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL magisteruppsats, arabiska
SPL 2017-057
Keywords: arabiska
Ibn Hazm
Duvans Ring
poesi
objektiv översättningsbedömning
semantisk, kommunikativ och formell ekvivalens
Abstract: Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. I denna uppsats analyseras översättningar till engelska, tyska och franska av sex av dikterna. Ett problem vid översättningsbedömning är ett alltför stort inslag av subjektivitet. Christina Heldner har utarbetat en modell för en mer objektiv översättningsbedömning. Modellen innehåller kriterier ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54118
Appears in Collections:Magisteruppsatser/Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011