GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53954

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53954_1.pdf437KbAdobe PDF
View/Open
Title: VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker
Authors: Roemple, Andrea
Issue Date: 5-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: C994
Abstract: Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK1500 Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2017 Handledare: Orla Vigsø Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 37 Antal ord: 15135 Nyckelord: Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivning Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen av självpublicerade böcker. Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53954
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011