GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

Att ställa frågor vid problemlösning -- Bedömning för lärande i matematik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53939

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53939_1.pdf5375KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att ställa frågor vid problemlösning -- Bedömning för lärande i matematik
Authors: Cederbom, Johan
Issue Date: 2017
Degree: Student essay
Abstract: Denna undersökning syftar till att ta reda på hur gymnasielärare använder problemlösning i sin undervisning och hur de bedömer elevernas kunskaper i problemlösning i ämnet matematik. I denna undersökning har det sociokulturella perspektivet varit den teoretiska utgångspunkten. För att kunna uppnå syftet med denna undersökning har fem kvalitativa intervjuer gjorts med gymnasielärare i Västsverige. Analysen av intervjuerna delades in i sex kategorier om både problemlösning och bedömning. Lärarna p... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53939
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011