Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Jennysv
dc.contributor.authorEkström, Lenasv
dc.date.accessioned2017-10-04T11:32:53Z
dc.date.available2017-10-04T11:32:53Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53929
dc.description.abstractNyckelord: Uppfattningar, självuppfattning, matematiksvårigheter, attityd, resiliens, motivation. Abstract Syftet med vår studie har varit att undersöka hur flickor i matematiksvårigheter uppfattar ämnet matematik samt belysa de faktorer som påverkar flickornas självuppfattning och lärande i matematik. Undersökningen utgår från en ontologi som betonar att hur vi människor uppfattar världen är beroende av samspelet mellan individen och dess omgivning. Tillsammans med två specialpedagogiska perspektiv, det relationella och kategoriska perspektivet, valde vi att fokusera på det sociokulturella perspektivet samt Banduras socialkognitiva teori. Vår studie är inspirerad av fenomenografin som fokuserar på att studera variationer i människors uppfattningar av fenomen och försöker bidra till en fördjupad förståelse av det mänskliga lärandet. Undersökningen genomfördes utifrån sex kvalitativa djupintervjuer med flickor i årskurs 6. I samband med presenterad forskning och i vårt resultat ser vi att elevers matematikrelaterade uppfattningar är en påverkansfaktor vid lärande. En negativ självuppfattning påverkar hur elever uppfattar sin matematiska förmåga samt hur de agerar i lärmiljön. Uppfattningar och självuppfattning påverkas av erfarenheter, förväntningar, feedback och möjligheten att få lyckas. Det är därför viktigt att lärare är medvetna om den inverkan de har på sina elever, genom sitt sätt att undervisa och genom sitt sätt att förhålla sig till eleverna. Flera av våra flickor beskriver en lärare som uttrycker en stark tilltro till deras förmåga. I resultatet framkom att flickorna påverkas positivt av lärarens förväntningar vilket bidrar till deras lärande. Vår studie visar på olika sätt att det är viktigt av att lyssna på elever, eftersom de direkt eller indirekt sätter ord på vad de behöver. Det är den mest angelägna slutsatsen av den här studien. Flickor i matematiksvårigheter verkar dela många uppfattningar och det är viktigt att dessa flickor bsv
dc.language.isosvsv
dc.title- Jag tänker Åh nej! En fenomenografisk studie med fokus på hur flickor i matematiksvårigheter uppfattar ämnet matematik och sin matematiska förmågasv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik och specialpedagogiksv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record