GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Rapporter >

Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53857

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53857_1.pdf1896KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården.
Authors: Lundälv, Jörgen
Issue Date: 2017
Extent: 37 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet & Umeå universitet
Organization: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Keywords: ambulansfordon
ambulanssjuksköterska
ambulanssjukvårdare
ambulansförare
ambulans
ambulanssjukvården
trafiksäkerhet
kompetensnivå
förarkompetens
skadeprevention
utbildning
platsannonser
platsannonsering
Sverige
innehållsanalys
URI: http://hdl.handle.net/2077/53857
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011