GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik >

Solokadenser i Mozarts hornkonsert nr 3


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53834

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53834_1.pdfDegree Project Bachelor of Fine Arts in Music2308KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_53834_2.m4aAudio file130KbMPEG-4 audioView/Open
gupea_2077_53834_3.m4aAudio file143KbMPEG-4 audioView/Open
gupea_2077_53834_4.m4aAudio file153KbMPEG-4 audioView/Open
gupea_2077_53834_5.mp3Audio file1492KbMP3 Audio
View/Open
gupea_2077_53834_6.mp3Audio file512KbMP3 Audio
View/Open
gupea_2077_53834_7.mp3Audio file1197KbMP3 Audio
View/Open
gupea_2077_53834_8.mp3Audio file1636KbMP3 Audio
View/Open
gupea_2077_53834_9.m4aAudio file972KbMPEG-4 audioView/Open
gupea_2077_53834_10.m4aAudio file328KbMPEG-4 audioView/Open
Title: Solokadenser i Mozarts hornkonsert nr 3
Authors: Häggmyr, Adam
Issue Date: 26-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: Mozart
Solokadens
Valthorn
Naturhorn
Abstract: I detta arbete utforskas solokadenstraditionen och hur den ser ut i dag i jämförelse med hur den såg ut på 1700-talet. Fyra kända valthornisters kadenser till Mozarts hornkonsert nr. 3 i Eb-dur K. 447 analyseras och deras kompositionsteknik och struktur jämförs med kadenserna Mozart själv skrev till sina pianokonserter. I slutet av arbetet skrivs och spelas en kadens med hjälp av det som forskats fram.
URI: http://hdl.handle.net/2077/53834
Appears in Collections:Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011