GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53803

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53803_1.pdf207KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C
Authors: Mouchard, Therese
Issue Date: 22-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: Svenska som andraspråk
SFI
läromedel
ordinlärning
inlärningsstrategier
Abstract: Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. För att genomföra denna undersökning har en kvalitativ metod används. Intervjuer har gjorts med 4 ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53803
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011