GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer (2009-) >
Masteruppsatser / Institutionen för språk och litteraturer >

Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53741

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53741_1.pdfStudent essay1601KbAdobe PDF
View/Open
Title: Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía
Authors: Faxér, Johanna
Issue Date: 14-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: SPL masteruppsats, SIK, spanska
SPL 2017-041
Keywords: spanska
Chile
La Araucanía
mapuchefolket
antropologisk lingvistik
ursprungsbefolkning
minoritetsspråk
revitalisering
retraditionalisering
mapuzungun
Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. Jag analyserar de rättigheter som rör minoritetsspråk ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53741
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011