Show simple item record

dc.contributor.authorMicski Johansson, Marcus
dc.contributor.authorSundqvist, Jonathan
dc.date.accessioned2017-09-14T09:43:56Z
dc.date.available2017-09-14T09:43:56Z
dc.date.issued2017-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53735
dc.descriptionDen fortsatta digitaliseringen av samhället gör att teknik används i tidigare icke-digitala sammanhang. Digitaliseringen har resulterat i nya möjligheter för organisationer att exploatera och explorera. För organisationer spelar tekniken en möjliggörande roll för att kunna explorera nya möjligheter. Den utökade användningen av teknik för dock med sig ett arv, som kan utgöra en begränsning för organisationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer agerar för att hantera det teknologiska arvets begränsande effekter. Studien utfördes som en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt för att identifiera mönster i chefers hanteringsstrategier när de möts av de begränsande effekterna av teknologiskt arv inom ett telekommunikationsföretag. Resultatet demonstrerade sex hanteringsstrategier som chefer använder för att möta begränsningarna av det teknologiska arvet: Process - hantering genom att förlita sig på ett etablerat tillvägagångssätt eller personens ansvarsområde; Ignore - hantering i form av att acceptera begränsningen, eller genom att välja att inte agera på grund av brist på kända åtgärder att vidta; Sponsor - hanteringsstrategi där stöd söks hos nyckelpersoner; Information seeking - hantering genom kunskapsuppbyggnad; Quick fix - hantering genom tillfälliga lösningar; och leadership - hanteringsstrategi där chefen motiverar andra eller leder genom handling.sv
dc.description.abstractThe digitalization of society has become apparent with technology entering previously non-digital contexts, resulting in new opportunities for organizations to exploit and explore. Technology plays a part in enabling organizations to explore new possibilities. However, with the furthered use of technology, a heritage is also built, which could materialize as a constraint for organizations. The purpose of this study is to investigate how managers act to deal with the constraints of technology heritage. The study is conducted as a case study with a qualitative approach to identify patterns of how managers cope with the constraining effects of technology heritage, within a telecommunications organization. As the findings show, there are six strategies of coping that managers employ to confront the constraints of technology heritage: Process - coping through relying on an established approach or the assigned responsibility of the manager; Ignore - coping through accepting the constraint by choosing not to act or due a lack of known possible actions to take; Sponsor - coping through the aid of key individuals; Information seeking - coping through the gathering of knowledge; Quick fix - coping through the employment of temporary solutions; and Leadership - coping through the motivating of others or leading through action.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseries2017:054sv
dc.subjectTechnology heritagesv
dc.subjectTechnology debtsv
dc.subjectCoping strategysv
dc.subjectPath dependencysv
dc.subjectInstalled basesv
dc.subjectInstitutional logicsv
dc.subjectTelecommunicationsv
dc.subjectManagersv
dc.titleCoping with technology heritage A case study of a large telecommunications organizationsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeMaster theseseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record