GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Master theses / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >

Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53721

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53721_1.pdfMaster_thesis_AnderssonBohman990KbAdobe PDF
View/Open
Title: Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.
Other Titles: Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.
Authors: Andersson Bohman, Fredrik
Issue Date: 13-Sep-2017
Degree: Master theses
Series/Report no.: 2017:051
Keywords: Platform Cooperativism
Commons Governance
Fairmondo
Governance
Abstract: Platform cooperativism is a movement that criticise corporate-owned sharing economy platforms regarding their negative role in generating poor social conditions of labour and extracting huge profits simply by controlling the flows between supply and demand. The aim of this movement is to bring about a change in ownership structures in favour of the platforms workers, establish democratic governance and reinvigorating the notion of solidarity. There is however a serious need to expand our current... more
Description: Plattformkooperativismen är en rörelse som kritiserar företagsägda digitala plattformar under konceptet delningsekonomin för deras roll i att skapa dåliga sociala arbetsförhållanden samt att extrahera stora vinster enbart genom att kontrollera flödena mellan utbud och efterfrågan. Syftet med denna rörelse är att förändra existerande ägandestrukturer till förmån för de som arbetar på digitala plattformar, etablera en demokratisk styrning samt att återuppliva begreppet solidaritet. Det finns dock ett stort behov av att utöka vår nuvarande teoretiska och empiriska kunskap kring denna rörelse. Speciellt när det gäller styrningen av sådana initiativ som går från ett centraliserat topp-ner beslutsfattande mot mer komplexa flerparts arrangemang. Syftet med denna studie är därför att identifiera de implementerade styrningsmekanismerna i ett plattformskooperativ samt att definiera effekterna av dessa styrningsmekanismer. För att uppnå detta utfördes en induktiv fallstudie på ett marknadsorienterat plattformskooperativ som heter Fairmondo. De empiriska fynden identifierade fyra kategorier av effekter som genererades av Fairmondos styrningsmekanismer, navigation av kapitalismen, demokratiskt deltagande, obligatorisk transparens, engagera gemenskapen. Efter att ha identifierat de fyra kategorierna av effekter utvecklades ett generellt styrningssystem för marknadsorienterade plattformskooperativ som beskriver dessa som fyra sammanvävda komponenter vilka tillsammans utgör en generell styrningsmodell för plattformskooperativ som kan vägleda ytterligare forskning och praktiska implementationer.
URI: http://hdl.handle.net/2077/53721
Appears in Collections:Master theses / Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011