GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Samtalet om Det - Patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53669

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53669_1.pdf175KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samtalet om Det - Patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi
Authors: Foconi, Hanna
Eithun Rönning, Sofia
Issue Date: 12-Sep-2017
Degree: Student essay
Abstract: I föreliggande studie undersöktes patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi vid behandling av stress- och/eller nedstämdhets-problematik. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes, och analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Tre huvudteman framkom: “Jag behöver få prata om sex”, “Mina behov möttes inte” och “Missförstod jag eller gjorde jag något fel?”. Respondenterna gav uttryck för ett behov av att samtala om sexualitet, men att de trots detta inte tala... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53669
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011