GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53566

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53566_1.pdf781KbAdobe PDF
View/Open
Title: Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status
Authors: Josefsohn, Chantelle
Issue Date: 4-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT16-A04
Keywords: Kvalitativ studie
matval
matvanor
socioekonomisk status
ungdomar
Abstract: Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. Syftet med denna studie var därför att utforska hur en utvald grupp ungdomar resonerar kring matvanor och matval gällande förändring, påverkan och vad de väljer att visa upp i ett forskningsprojekt.... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53566
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011