GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Effektiviteten - Hur tolkas den i hemtjänsten?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53558

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53558_1.pdf934KbAdobe PDF
View/Open
Title: Effektiviteten - Hur tolkas den i hemtjänsten?
Authors: Carlsson, Linnea
Issue Date: 1-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: effektivitet
inre effektivitet
yttre effektivitet
ekonomi
hemtjänst
privat hemtjänst
kommunal hemtjänst
Abstract: Studien handlar om att betoningen på effektivitet har blivit allt viktigare inom hemtjänsten och att begreppet effektivitet är ett brett begrepp som har beskrivits på många olika sätt. Behovet av hemtjänst förväntas öka i framtiden, vilket ställer krav på organisering och finansiering i hemtjänsten och ett ökande krav på effektivitet. Samtidigt finns det en oenighet om hur begrep-pet effektivitet tolkas inom äldreomsorgen. Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer och personal inom he... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53558
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011