GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning >

Shared Service Center - En studie om hur en komplex tjänst kan bidra till ett destabiliserat nätverk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53526

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53526_1.pdf314KbAdobe PDF
View/Open
Title: Shared Service Center - En studie om hur en komplex tjänst kan bidra till ett destabiliserat nätverk
Authors: Meltzer, Isabell
Karlsson, Olivia
Issue Date: 30-Aug-2017
Degree: Student essay
Keywords: ANT
Shared Service Center
samverkan
offentlig förvaltning
aktör-nätverk
översättning
problematisering
intressering
enrollering
mobilisering
Abstract: Den här uppsatsen berör den relativt nya organisatoriska lösningen som förekommer inom offentlig sektor, vilken benämns Shared Servece Center (SSC). Ett SSC åsyftar att centralisera en tjänst till en enhet som resterande verksamheter inom en organisation kan vända sig till och nyttja. Detta för att verksamheterna ska minska den tid och energi som läggs ned på aktiviteter som inte tillhör kärnverksamhet. Den organisatoriska sammansättningen består av tre enheter vilka är verksamhet, beställarfunk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53526
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011