GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53421

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53421_4.pdf818KbAdobe PDF
View/Open
Title: Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire (ADASCQ). Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete.
Authors: Törner, Marianne
Pousette, Anders
Vega-Matuszczyk, Josefa
Björk, Kenneth
Issue Date: 24-Aug-2017
Extent: 13
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM
1:2017
Keywords: ADASCQ
Airdrome Aviation Safety Climate Questionnaire
flygsäkerhet
Abstract: Att de flygplan som används i flygtrafiken är oskadade är självklart en viktig förutsättning för flygsäkerheten. När flygplanen befinner sig på mark sker en mängd olika operativa moment i och omkring planen, ofta under tidspress, och som involverar ett stort antal individer, organisationer, och olika typer av teknisk apparatur. För att flygplanen inte ska komma till skada i dessa operationer måste de utföras enligt tydliga procedurer, med kunskap och noggrannhet och med hög grad av koordinering ... more
ISBN: 978-91-86863-11-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/53421
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011