GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Computer Science and Engineering / Institutionen för data- och informationsteknik >
Kandidatuppsatser >

Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53341

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53341_1.pdf10306KbAdobe PDF
View/Open
Title: Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon
Authors: Aziz, Hawre Branzell, Alexander Hjerpe, Carl Almblad, Erik
Eriksson, Mattias
Krook, Robert
Issue Date: 10-Aug-2017
Degree: Student essay
Keywords: Autonom, Självkörande, Fordon, Positionering, Bildprocessering, Algoritmer,
Abstract: Den här rapporten evaluerar olika strategier för autonom positionsbestämning av skalade självkörande fordon. Rapporten presenterar två olika positioneringssystem som med hjälp av en Raspberry Pi och tillhörande kameramodul rapporterar en position för ett fordon i ett ansatt referenssystem; ett referenssystem som kan delas av flera fordon. Även ett system för lokal positionsbestämning baserat på vägkantsidentifiering presenteras. Positioneringssystemen har evaluerats i en trafiksituation so... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53341
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011