GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53333

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53333_1.docxMaster`s thesis296KbUnknownView/Open
Title: Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning
Other Titles: Nurse anesthetist’s intraoperative monitoring and assessment
Authors: Gustafsson, Stina
Bøhmer Jensen, Bjørnar
Issue Date: 9-Aug-2017
Degree: Student essay
Keywords: Anestesisjuksköterska
anestesidjup
bedömning
generell anestesi
smärta
övervakning
Assessment
depth of anesthesia
general anesthesia
monitoring
nurse anesthetist
pain
Abstract: Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. Eftersom intraoperativ övervakning och läkemedel inom anestesi har utvecklats i stor omfattning de senaste tio åren, var... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53333
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011